Styremedlemmer og dokumenter fra styret

Frambus venner sitt Styre består for tiden av følgende medlemmer 

Anne Christine Føllesdal – Styreleder

Karin Evy Rønningen – Styremedlem

Josefine Huseby Gjerstadberget – Styremedlem

Lisen Julie Mohr – Styremedlem

Ellers er Karsten R. Barton fast ansatt på Frambu og opptrer som sekretær og kasserer for foreningen. 

 

Dokumenter fra Styret

Under finner du sentrale dokumenter fra styret i Frambus venner. Referater fra styremøter for inneværende år vil legges ut på denne siden (øvrige arkiveres). Foreningens årsberetninger gir en god oversikt over arbeidet i foreningen og vil bli liggende her, sammen med aktuelle regnskap, årshjul/aktivitetsplan og signerte protokoller.

Følgende er dokumenter knyttet til årsmøtet for 2024. Møtet ble avholdt digitalt på zoom den 4. mars kl 20.00. Uavhengig revisors beretning vil føyes til når denne er klar;

Innkalling og agende årsmøte 2024

Årsbereting 2023 til årsmøtet 2024

Årshjul og aktivitetsplan for 2024

Årsregnskap 2023 Frambus venner med noter og kommentarer

Ufullstendig regnskap med budsjettforslag 2024

Signert protokoll årsmøte 2024

 

Her følger referater fra styremøter inneværende år;

Referat styremøtet 01.02.2024

 

Her følger dokumenter fra tidligere årsmøter i foreningen; 

2023

Årsbereting for 2022 til årsmøtet

Årshjul og aktivitetsplan for 2023

Budsjettforslag for 2023

Årsregnskap 2022 Frambus venner

Uavhengig_revisors_beretning

Protokoll årsmøte 2023

2022

Regnskap Frambus venner 2021

Uavhengig revisors beretning

Årsbereting for 2021 til årsmøtet

Årshjul og aktivitetsplan for 2022

Protokoll årsmøte 2022

2021

Årsbereting for 2020 til årsmøte

Nye vedteker for Frambus venner – godkjent 15.09.21

Årsregnskap 2020_signert

Uavhengig revisors beretning_signert

Foreløpig årshjul og aktivitetsplan 2022

Signert protokoll Årsmøtet 2021

2020

Årsbereting for 2019 til årsmøte

Regnskapsoversikt for Frambus venner 2019

Årshjul og aktivitetsplan 2021

Signert protokoll årsmøte 2020

2019

Årsberetning til årsmøte 08.09.19

Regnskap 2018

Årshjul 2018 2019 og 2020 Frambus venner

Protokoll årsmøte 2019 Frambus venner (1)

2018

Protokoll stiftelsesmøte Frambus venner mars 2018

Vedtekter Frambus venner godkjente 21 mars 2018

 

Registerutskrift enhetsregisteret

Oppdatert registerutskrift frivillighetsregisteret