Informasjon om aktiviteter som mottar støtte fra foreningen

Frambus venner lyste ut midler med søknadsfrist 31. januar 2023

Innkomne søknader ble behandlet på styremøtet i begynnelsen av februar. I forbindelse med utlysningen ble det levert inn 5 fine søknader og det ble innvilget støtte til 3 av disse prosjektene.

Prosjekter som søkte om og fikk innvilget støttemidler fra Frambus venner til gjennomføring i 2023 

2 Innvilgede søknader, hvor midler er overført til Frambu;

  1. Tommy Spjøtvoll søkte om 2 års driftsmidler til værstasjon, med kr 9 448,98 NOK innvilget. Dette er en videreføring av prosjektet som ble innvilget i 2022, men hvor løsningen for overføring og presentasjon av data på infoskjermene i resepsjonen har vist seg å være mer kostbar enn først forespeilet.  
  2. Markus Hansen søkte om innkjøp av 3 stk VR briller/utstyr til bruk i miljøseksjonen og som en del av kveldstilbudet på kurs, med kr 17 982.- NOK innvilget. Utprøving av dette utstyret på Frambu har gitt mange gode opplevelser og erfaringer med bruk av denne teknologien. Man ønsker nå å utvide mulighetene, med større fleksibilitet på hvor man spiller. Det nye utstyret er trådløst/mobilt og åpner samtidig for muligheten for flere å spille sammen samtidig. 

1 Innvilget søknad, hvor midler overføres når prosjektet er i gang og det påløper konkrete materialkostnader;

Maria Elind søkte om utvidet støtte til ny Lavvo, og det ble innvilget nye 100.000.- NOK for 2023. Det ble også godkjent overføring av de ubrukte midlene som ble innvilget i 2022 til 2023. Til sammen 200.000.- NOK er da innvilget i prosjektstøtte fra Frambus venner. Prosjektstøtten forutsetter realisering i 2023. Dersom prosjektet ikke lar seg realisere i 2023 faller prosjektstøtten bort, eller det må søkes eksplisitt til styret om overføring av midlene til påfølgende år.

 

Frambus venner lyste ut midler med søknadsfrist 28. februar 2022

Innkomne søknader ble behandlet på et styremøte i mai. Det var flere prosjekter som hadde levert inn søknad. Blant annet lå det en søknad inne om delfinansiering av Fjellcamp på Rondeheim 2022. Denne søknaden måtte derimot trekkes, da man så at tiden ville bli knapp i forhold til å skaffe til veie resten av finansieringen.  Fjellcampen ble dermed avlyst for dette kommende året. Under ser du årets og fjorårets tildelinger; 

Prosjekter som søkte om og fikk innvilget midler fra Frambus venner til gjennomføring i 2022 

Frambus Venner mottok flotte søknader i år og vi har gleden av å støtte følgende prosjekter i 2022, som vil komme til nytte og glede for store og små i årene som kommer:
 
Værstasjon på sletta/bryggen vår v/Tommy Spjøtvoll
Prosjektet går på ut på å måle badetemperaturen i tjernet og vindstyrken på sletta og presentere disse på infoskjermene inne på Frambu. Frambus Venner støtter dette prosjektet med kr 10 176.
 
Ny Lavvo v/ Maria Elind 
Lavvoen er mye i bruk og blir derfor fort slitt. Prosjektet går ut på å bygge en ny, mer robust lavvo som kan brukes enda mer, krever
mindre vedlikehold og er lettere tilgjengelig for flere. Drømmen er Katedrallavvoen fra Finstadlavvoen, som er en trelavvo med vinduer ned mot tjernet og i taket, og med en liten vedovn inni. Frambus Venner støtter dette prosjektet med kr 100 000.
 
Gratulerer til mottakerne av prosjektmidlene og tusen takk til alle bidragsytere som gjør at vi kan støtte prosjekter som gavner de som er på Frambu!
Med vennlig hilsen
v/ styreleder Anne Christine Føllesdal

 

Prosjekter som søkte om og fikk innvilget midler fra Frambus venner til gjennomføring i 2021 

Festsending for å profilere venneforeningen og Frambu

Frambus Venner har innvilget midler til et prosjekt med mål om å lage en digital sending som skal profilere venneforeningen og Frambus arbeid. Målet er presentere Frambus Venner og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og deres arbeid. Her skal vi vise frem mye av det gode med Frambu som gjør at så mange er glad i dette stedet.

I en tid der det er vanskelig å møtes, ønsker vi derfor å invitere alle som er glade i Frambu til en festsending på nettet. Vi hadde siktet oss inn på Sjeldendagen søndag 28. februar, men ser at Koronasituasjonen gjør det utfordrende med produksjonen. Dette prosjektet er inntil videre satt på is, men annonsering og invitasjoner til arrangementet vil sendes ut på Facebook i god tid før en eventuell sending.   

Minecraft – kreativ byggekonkurranse og digitalt treffpunkt for barn og unge med tilknytning til Frambu og venneforeningen

Prosjektet har fått bred støtte av styret og det jobbes nå med utprøving av den digitale plattformen. Her skal vi invitere til online tilrettelagte kreative aktiviteter og konkurranser i en lukket Minecraft-verden. Aktivitetene vil følges opp av engasjert medlemmer av foreningen som er ansatt på Frambu. De som skal delta må fylle ut et påmeldingsskjema, og slippes inn/ut av våre administratorer. Vi tror dette blir stor stas og  håper her å kunne invitere til første konkurranse/aktivitet gjennom våre Facebooksider allerede på Sjeldendagen 28. februar. Vi planlegger ellers også å holde denne aktiviteten rundt jul og påske.  

Fjellcamp på Rondeheim

Stiftelsen Frambu arrangerer i samarbeid med Frambus venner en leir på fjellet for personer med sjeldne diagnoser. Leiren gjennomføres på Rondeheim – den Norske fjellskolen. Dette ligger på Høvringen i Rondane. Leiren er for deltakere mellom 18 og 40 år, som har en sjelden diagnose og er registrert som brukere på et av de nasjonale kompetansesentrene for sjeldne diagnoser.

På Fjellcamp får deltakerne møte andre i liknende situasjon og gjøre seg erfaringer med typiske aktiviteter knyttet til norsk fjellandskap og natur. Instruktørene på campen vil følge opp og tilrettelegge tur og friluftsaktiviteter i fjellheimen rundt Rondeheim. Typiske aktiviteter kan være klatring og turgåing i fjellet, hundekjøring, Zip – line over fossen, padling i kano, fiske i elven og sykkelturer. Deltakerne må ellers kunne delta på og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert aktivitetstilbud.

Gjennomføring forutsetter ekstern finansiering. Med søknader til blant andre Bufdir, Gjensidige stiftelsen og Sparebankstiftelsen forsøker vi å sikre en årlig finansiering til arrangementet. Gjennom medlemskontingenter og gaver til Frambus venner jobber vi ellers for en styrket finansiering av Fjellcampen. Dette slik at flest mulig får delta, og med mål om en så lav egenandel for deltakerne som mulig.