Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://frambusvenner.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Vi benytter et kontaktskjema for innmelding i foreningen. Her ber vi om personopplysninger i form av navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-post. Disse opplysningene er passordbeskyttet og oppbevares midlertidig i kontaktskjemaet knyttet til nettsiden vår, inntil innmeldingen er mottatt av våre administratorer og overflyttet til vårt medlemsregister. Opplysningene slettes da fra nettsidens arkiv og oppbevares i vårt passordbeskyttede medlemsregister.

Din kontaktinformasjon

Vi behandler alle opplysninger om våre medlemmer og givere – som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og innbetalinger eller bidrag som er gitt – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som medlem eller giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og gil å fremme vår berettigede interesse i å drive informasjon og innsamling av midler for Frambus venner. Behandlingen skjer i henhold til Personvernforordningens artikkel 6, punkt 1 b) og 1 f).

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av (frivillig) innrapportering av skattefradrag.

Informasjonskapsler

Hvis du har registrert deg med innmelding i foreningen opprettes det en midlertidig konto med automatisk innlogging. Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Når våre administratorer registrer innmeldingen i vårt medlemsregister slettes den midlertidige kontoen og alle opplysninger tilknyttet denne. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Du kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes.

Du kan ta kontakt på 64 85 60 00 eller frambusvenner@frambusvenner.no dersom du vil rette feil i navn og adresse eller be om å bli slettet fra vårt medlemsregister.

Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.