Frambus venner er en ideell organisasjon og foreningen jobber for å støtte arbeidet til Stiftelsen Frambu og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Gjennom gaver fra privatpersoner, medlemmer av foreningen, innsamlingsaksjoner på Facebook og bidrag gjennom Grasrotandelen samler vi inn midler til å finansiere små og store prosjekter. Prosjekter som bidrar til å styrke og forbedre møteplassen vi har på Frambu, for personer med sjeldne diagnoser og deres familier.

Frambus venner er basert på frivillighet og donasjoner. For å nå våre mål trenger vi bidrag!

Les mer om hvordan man kan bidra til foreningens arbeid her – Hvordan du kan bidra.