Julehilsen 2019

Frambus venner gjennom 2019 

Frambus venner ble stiftet i 2018, og er fremdeles i en forsiktig oppstartfase. I skrivende stund har venneforeningen 31 medlemmer, og i løpet av de første 20 månedene siden oppstarten i 2018 har det kommet inn kr 50262.- i gavemidler.

I løpet av dette året har venneforeningen bidratt økonomisk til Frambus fjellcamp på Høvringen, som ble avviklet i august. Det er tredje året campen arrangeres, og tilbakemeldingene vi får fra deltakerne viser at det både er behov for en slik camp, og at den treffer godt i målgruppa, som er  unge voksne med en sjelden diagnose.

Siden campen ikke er en del av kompetansesentertilbudet, må vi finansiere den utenom rammetilskuddet vi får fra det offentlige. Vi søker hvert år tilskudd fra ulike stiftelser, med vekslende hell. Tilskuddet fra Frambus venner i år kom derfor godt med, og førte til at vi kunne senke egenandelen for deltakerne. Dermed ble tilbudet tilgjengelig for flere. Samtidig er målet at vi skal kunne tilby fjellcamp uten egenandel i framtida.

Søndag 8. September inviterte Frambus venner i samarbeid med Stiftelsen Frambu til åpen dag på senteret. Været gjorde vel til at besøkstallet ikke ble så høyt som vi hadde håpet på. Likevel kom det 50 besøkende på arrangementet, som ble avsluttet med konsert i Ramstadslottet.

I forbindelse med den åpne dagen ble også  årsmøtet for 2019 avviklet. Alle medlemmene av interrimstyret som ble valgt på stiftelsesmøtet med Geir Lippestad som styreleder, fortsatte i sine verv.

Med ønske om en god jul og et godt nytt år
Kristian Emil Kristoffersen, Direktør Stiftelsen Frambu

Julehilsen fra styreleder: 

På vegne av Frambus venner takker jeg for all støtte gjennom 2019, og ønsker alle en riktig god jul. Jeg ser fram til fortsatt godt samarbeid i 2020.

Hilsen Geir Lippestad
Styreleder i Frambus venner.