Bli medlem i Frambus venner!

Innmelding skjer ved at man fyller inn skjemaet på denne siden og trykker registrer. Innmeldinger behandles manuelt og det kan derfor ta noen dager før du mottar e-postbekreftelse med velkomsthilsen og betalingsopplysninger. Medlemskapet er aktivt fra den datoen årskontingenten er betalt, og gjelder for inneværende år.

Du kan velge mellom følgende medlemskap:

·       Enkeltmedlemskap til kr 200 pr år

·       Familiemedlemskap til kr 300 pr år

·       Bedrifts- og organisasjonsmedlemskap kr 1 000 pr år

·       Livsvarig medlemskap kr 10 000

Alle registrerte medlemmer får tilsendt betalingspåminnelse en gang i året, for å fornye eller endre medlemskapet sitt. Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap ved å sende e-post til frambusvenner@frambusvenner.no .

Ny brukerregistrering
*Påkrevede felt