Om Frambus venner

Frambus venner er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til at barn, unge og voksne personer med en sjelden diagnose kan leve et liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Frambus venner bidrar til å realisere dette målet ved å arbeide for finansiering av prosjekter som utvikles av de ansatte i Stiftelsen Frambu og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Frambus venner er basert på frivillighet og donasjoner. For å nå våre mål så trenger vi bidrag. I videoen forteller vår tidligere styreleder Geir Lippestad litt om foreningen, vårt arbeid og hvordan du kan bidra.