Hvordan kan du bidra?

«Frambus venner er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til at barn, unge og voksne personer med en sjelden diagnose kan leve et liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Frambus venner bidrar til å realisere dette målet ved å arbeide for finansiering av prosjekter som utvikles av de ansatte i Stiftelsen.» – Frambus venner sin formålsparagraf.

Frambus venner er basert på frivillighet og donasjoner, og for å nå våre mål så trenger vi bidrag. Ønsker du å bidra så kan du gjøre følgende:

Bli medlem
Du kan bli medlem i Frambus venner. Våre medlemmer får mulighet til ikke bare å støtte et godt formål gjennom sin kontingent, men det vil også arrangeres samlinger for våre medlemmer. Du kan melde deg selv inn, gi et medlemskap i gave eller melde hele din familie inn. Les mer om å melde seg inn her.

Gi generell støtte
Du kan selv bestemme om støtten skal øremerkes til en av foreningens profilerte aktiviteter eller om du vil gi et generelt bidrag. Vi mottar også testamentariske gaver. Send oss en mail på frambusvenner@frambusvenner.no dersom du ønsker å gi en gave til en av foreningens aktiviteter. Du vil da få oppgitt betalingsdetaljer og gaven vil øremerkes til ditt ønskede formål. Ønsker du å gi en anonym gave, så kan vår konto nr 1506 1354 279 benyttes til dette. Det er også mulig å gi anonyme bidrag gjennom Frambus venner sin facebook side.

Starte innsamlingsaksjon på Facebook
Ønsker du å opprette en innsamlingsaksjon på Facebook til inntekt for Frambus venner så kan du følge denne oppskriften: https://www.facebook.com/help/990087377765844?helpref=faq_content

Grasrotandelen
Du kan også gi din grasrotandel til Frambus venner. Gå til denne siden og følg oppskriften om du ønsker å gjøre oss til din grasrotmottaker! https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/vervemateriell?search=920912788