Styret

Frambus venner sitt styre består av følgende personer:

Geir Lippestad – styreleder
Sissel Widerøe Bredesen – styremedlem
Sofie Beate Wirum Sæter – styremedlem
Thea Caroline Wang – styremedlem

Vivi B. Eriksen – Vara