Styrets medlemmer

Frambus venner sitt styre består av følgende personer:

Anne Christine Føllesdal – Styreleder

Sofie Beate Wirum Sæter – styremedlem

Thea Caroline Wang – styremedlem

Karin Evy Rønningen – Styremedlem

Disse er valgt inn i styret av årsmøtet i 2021.