Styret

Frambus venner sitt styre består av følgende personer:

Geir Lippestad – styreleder.
Jeg bor i Oslo og har i hele mitt voksne liv vært opptatt av arbeidet mot utenforskap. Frambus arbeid retter seg mot mange grupper og enkeltpersoner som kan føle på nettopp dette, og som trenger hjelp til å leve selvstendige liv fylt med mening og mestring. Dette er årsaken til at jeg har takket ja til å sitte som styreleder i Frambus venner og gjøre en frivillig innsats til støtte for de dyktige fagfolkene på Frambu og det viktige arbeidet de gjør

Sissel Widerøe Bredesen – styremedlem
Jeg er fra Oslo, har arbeidet 15 år på Frambu som ergoterapeut og er nå pensjonist. Jeg er fremdeles svært engasjert i Frambu og det gode faglige arbeidet som gjøres der og for de grupper Frambus tilbud retter seg mot.

Sofie Beate Wirum Sæter – styremedlem

Thea Caroline Wang – styremedlem.
Jeg er fra Oslo og arbeider til daglig som konsulent innen hydrologi og vannforvaltning. Jeg har vært engasjert i Frambus sommerleirer i mer enn 10 år, både som aktivitetsleder og leirleder.

Vivi B. Eriksen – Vara.
Jeg bor i Askim og har tidligere arbeidet som fysioterapeut og avdelingsleder i 11 år på Frambu. Jeg har fortsatt et sterkt engasjement for den kompetanseutvikling og kunnskapsspredning som Frambu står for.