Styrets medlemmer

Frambus venner sitt styre består av følgende personer:

Anne Christine Føllesdal – Styreleder

Lisen Julie Mohr – styremedlem

Josefine Gjerstadberget- styremedlem

Karin Evy Rønningen – Styremedlem

Disse er valgt inn i styret av årsmøtet i 2023.