Styret

Frambus venner sitt styre består av følgende personer:

Sofie Beate Wirum Sæter – styremedlem

Thea Caroline Wang – styremedlem

Anne Christine Føllesdal – Styremedlem

Karin Evy Rønningen – Styremedlem

Disse er valgt inn i styret av årsmøtet i 2021. Under valget på årsmøtet ble det besluttet at styret konstituere seg selv på sitt første styremøte, med tildeling av rollene som styreleder og kasserer.