Relevante dokumenter fra Styret

Her finner du relevante dokumenter fra styret i Frambus venner. Referater fra styremøter i inneværende år vil legges ut på denne siden. Øvrige vil arkiveres. Foreningens årsberetninger gir en god oversikt over arbeidet i foreningen og vil bli liggende her, sammen med aktuelle regnskap, årshjul/aktivitetsplan og signerte protokoller.

Oppdatert registerutskrift frivillighetsregisteret

Registerutskrift enhetsregisteret

Protokoll stiftelsesmøte Frambus venner mars 2018

 

Årsberetning til årsmøte 08.09.19

Regnskap 2018

Årshjul 2018 2019 og 2020 Frambus venner

Protokoll årsmøte 2019 Frambus venner (1)

 

Referat styremøte 26.08.20

 

Årsbereting til årsmøte 13.09.2020

Regnskapsoversikt for Frambus venner 2019

Årshjul og aktivitetsplan 2021

Signert protokoll årsmøte 2020