Nytt fra Frambus venner

22.11.21 Styremøte på Frambu

På styremøtet kunne vi endelig møtes igjen fysisk på Frambu og det ble en god anledning for det nye styret å bli litt bedre kjent med hverandre.

I tråd med vedtak på årsmøtet valgte styret ny styreleder blant styremedlemmene. Anne Christine Føllesdal ble valgt til ny styreleder. Hun ser frem til å jobbe med å videreutvikle foreningen og jobbe aktivt med innsamlingsarbeidet sammen med det nye styret.

Det ble besluttet at det gjennomføres nytt styremøte i januar med forberedelser til årsmøtet, som man nå vil ta sikte på å gjennomføre digitalt i februar/mars.

Styret drøftet foreningens innsamlingsarbeid, og det ble besluttet at styret i tiden fremover skal hente inn innspill fra ansatte og medlemmer, og jobbe videre med å klargjøre foreningens fokusområder og budskap i innsamlingsarbeidet. Det vurderes samtidig om styret skal gjennomføre en workshop, sammen med ledelsen på Frambu for å drøfte dette.

Til slutt ble det tid en liten idemyldring rundt mulige aktiviteter for foreningen på Sjeldendagen 2022. Det ble ikke landet på noen konkrete aktiviteter i møtet, men styret vil vurdere dette nærmere når det er klart hvilke aktiviteter Frambu vil gjennomføre på dagen. Ellers også et klart ønske om at vi markerer dagen på Facebooksiden til foreningen.

15.09.21 Digitalt årsmøte

Årsmøtet holdes i år digitalt den 15. september kl. 18.00.  Møtet gjennomføres på Zoom og vi legger ut invitasjon på vår facebook-side.

For å delta på årsmøtet kan man kople seg til Zoom med denne lenken. Husk å registrere deg i forkant av møtet. Du kommer da direkte til en nettside med lenke til møtet. Ellers vil du også motta en e-post med påminnelse om og lenke til møtet;

https://frambu-no.zoom.us/meeting/register/tZAqdOmrqDMjGdzxs2Ij1xv7lm_KOXGxprXV

På årsmøtet blir det gjennomgang av årsmeldingen og regnskapet for 2020, foreløpig aktivitetsplan for 2022 og valg av nye medlemmer til styret. På møtet vil det også legges frem forslag til endrede vedtekter. Dokumenter og vedlegg til årsmøtet legges ut samtidig som invitasjonen her på hjemmesiden, under fanen i høyre meny “Relevante dokumenter fra styret”, eller ved å følge denne lenken;

https://frambusvenner.no/index.php/referater/.

Alle medlemmer som betalte medlemskontingent for 2020, eller også nye medlemmer i 2021, får delta på og har innspills- og stemmerett på årsmøtet. Innmeldte saker skal være styret i hende senest 14 dager før gjennomføring av årsmøtet, og sendes til frambusvenner@frambusvenner.no.

15.06.21 Fjellcamp med noen tilpasninger

Da har vi fått avklart at Fjellcampen kan gjennomføres i august med noen tilpasninger knyttet til smittevern og korona. Dette er en veldig gledelig nyhet!

Vi har da ellers også fått en øremerket gave fra Lions Club Ski, som har gjort det mulig å fjerne deltakernes egenandel til Fjellcampen i år. Det er vi veldig takknemlige for!

Lykke til med leiren på fjellet i august!

25.03.2021 Påsken og Frambucraft

Ved inngangen til påsken gjennomførte vi en ny kreativ byggekonkurranse i Frambucraft. Frambu sin Minecraft plattform.

Dette ble en flott aktivitet og vi mottok mange fine bidrag. Disse la vi ut på vår Facebookside. Bidragene bidro til å skape god påskestemning på siden vår!

Vi fikk også hjelp av programlederne i FrambuTV, som hjalp oss med å kåre en vinner av konkurransen. Det var dette flotte bildet, sendt inn av en jente med spillalias Butterfly Miriam.

23.02.2021 Sjeldendagen  og Frambucraft

Vi jobber nå med den siste sluttpussen på vår kreative Minecraft byggekonkurranse, som skal holdes på Sjeldendagen 28. februar. Vi har kalt det Frambucraft!

Arrangementet er lagt ut på vår Facebookside og vi er skikkelig spente på hvor mange som vil delta!

Kreativ byggekonkurranse

26.01.2021 Oppsummering av styremøtet

På styremøtet i januar ble foreningens økonomi, medlemstall og aktiviteter gjennomgått.

Styret etablerte en valgkomitee, som sammen med styret skal finne nye kandidater til styreverv i foreningen. Det blir ledige verv som skal fylles på årsmøtet i september/oktober, og vi ønsker å finne engasjerte medlemmer som vil være med og bidra til å utvikle foreningen videre. Alle foreningens ordinære medlemmer kan stille som kandidater til styret (har du spørsmål om styreverv og hva dette innebærer , ta kontakt via vår e-post frambusvenner@frambusvenner.no).

De ble også besluttet å gi støtte til flere prosjekter i året som kommer;

  • Fjellcamp 2021 vil motta støtte med mål om å redusere egenandelen til deltakerne. Egenandelen har ligget på 4000,- pr deltaker. Med årets tilskudd vil egenandelen kunne reduseres til 1000,- pr deltaker. Støtten forutsetter selvsagt at Koronasituasjonen gir rom for gjennomføring.
  • Minecraft-konkurranse og digitalt treffpunkt for barn og unge med tilknytning til Frambu og venneforeningen. Prosjektet fikk bred støtte fra styret. Dette er en aktivitet som skal gå i regi av venneforeningen. Vi håper her å kunne invitere til første konkurranse/aktivitetsøkt  gjennom våre Facebooksider allerede på Sjeldendagen 28. februar.
  • “FrambuGalla” er en digital produksjon/sending som skal rette fokus på Frambu og forsøke å gi et innblikk i hvorfor stedet betyr så mye for så mange. Det tas sikte på å kringkaste dette på Sjeldendagen 28. februar. Foreningen støtter prosjektet med midler slik at en liten gruppe medarbeidere får jobbet med filming og redigering av innhold til sendingen.

.

03.09.2020 Årsmøte 13. september

Årsmøte holdes digitalt 13. september og medlemmer som har betalt årets kontigent får invitasjon på e-post. Alle sakspapirer ligger tilgjengelig på denne siden under Referater.

09.06.2020 Jakten på sommeren (digitalt tilbud)

Jakten på sommeren (digitalt tilbud)

.
Fjellcamp måtte dessverre avlyses i år. For å gjøre sommeren morsom og fin likevel, tilbyr leireledere og hjelpere fra Frambuleir en rekke digitale aktiviteter, kurs, konserter og underholdning fra 13. til 19. juli. Disse har vi kalt Jakten på sommeren.

Hovedmålgruppe for sendingene er barn, ungdom og unge voksne i alderen 12-30 år med en sjelden diagnose, men alle som vil kan bli med! Du trenger ikke registrere deg eller melde deg på. Det er heller ingen søknadsfrist. Det blir faste sendetidspunkter, men innslagene blir også gjort tilgjengelige på nett så du kan se dem når du vil.

Her finner du Jakten på sommeren
Gå gjerne inn på siden allerede nå og kom med innspill til hvordan vi kan gjøre sendingene best mulig for akkurat deg!
.
Ungdom på leir