Bli medlem i Frambus venner!

Om du ønsker å melde deg inn i Frambus venner så kan du velge mellom følgende medlemskap:

·       Enkeltmedlemskap til kr 200 pr år

·       Familiemedlemskap til kr 300 pr år

·       Bedrifts- og organisasjonsmedlemskap kr 1 000 pr år

·       Livsvarig medlemskap kr 10 000

Husk at du også kan gi et medlemskap i gave!

Alle medlemskap med unntak av livstidsmedlemskap løper som et abonnement. Etter innmelding vil du få en e-post med bekreftelse av ditt medlemskap og eventuelle betalingsopplysninger, dersom du ikke har valgt å betale via vår betalingsløsning på nettsiden. Du vil ellers også få tilsendt en faktura én gang pr år for å fornye eller også endre ditt medlemskap

New User Registration
*Required field