Bli medlem i Frambus venner!

Om du ønsker å melde deg inn i Frambus venner så kan du velge mellom følgende medlemskap:

·       Enkeltmedlemskap til kr 200 pr år

·       Familiemedlemskap til kr 300 pr år

·       Bedrifts- og organisasjonsmedlemskap kr 1 000 pr år

·       Livsvarig medlemskap kr 10 000

Husk at du også kan gi et medlemskap i gave!

Innmeldinger behandles manuelt og det kan derfor ta noen dager før du mottar e-postbekreftelse med velkomsthilsen. Vi bruker pr i dag Vipps som betalingsløsning, med vippsnummer 537484. Trykk «Send til» og søk opp Frambus Venner. Skriv inn riktig beløp og bruk meldingsfeltet til å skrive inn navn på den det gjelder og type medlemskap. Dersom disse opplysningene mangler registreres innbetalingen som gave til foreningen.

Alle registrerte medlemmer vil få tilsendt en e-post/sms med betalingspåminnelse en gang pr år for å fornye eller også endre sitt medlemskap.

Ny brukerregistrering
*Påkrevede felt