Bli medlem i Frambus venner!

Om du ønsker å melde deg inn i Frambus venner så kan du velge mellom følgende medlemskap:

·       Enkeltmedlemskap til kr 200 pr år

·       Familiemedlemskap til kr 300 pr år

·       Bedrifts- og organisasjonsmedlemskap kr 1 000 pr år

·       Livsvarig medlemskap kr 10 000

Husk at du også kan gi et medlemskap i gave!

Etter innmelding og ved årlig fornying vil du få en e-post med bekreftelse på ditt medlemskap og betalingsopplysninger. Betaling skjer via bankinnbetaling til vår konto i DnB, eller også ved bruk av Vipps. Alle medlemskap med unntak av livstidsmedlemskap fornyes årlig. Ved uteblivende betaling blir medlemskapet registrert som inaktivt.

New User Registration
*Required field