Informasjon om aktiviteter som mottar støtte fra foreningen

Her finner du informasjon om ulike aktiviteter og prosjekter som mottar støtte og midler fra Frambus venner for inneværende år; 

Festsending for å profilere venneforeningen og Frambu

Frambus Venner jobber nå med å lage en digital sending som skal profilere venneforeningen og Frambus arbeid. Målet er å  lage en festsending som presenterer Frambus Venner og deres arbeid, men også viser frem mye av det gode med Frambu som gjør at så mange er glad i dette stedet.

I en tid der det er vanskelig å møtes, ønsker vi derfor å invitere alle som er glade i Frambu til en festsending på nettet. Vi hadde siktet oss inn på Sjeldendagen søndag 28. februar, men ser at Koronasituasjonen gjør det utfordrende med produksjonen. Vi kommer derfor til å avvente noe, men annonsering og invitasjoner til arrangementet vil sendes ut på Facebook, i god tid før sendingen.  

Minecraft-konkurranse og digitalt treffpunkt for barn og unge med tilknytning til Frambu og venneforeningen

Prosjektet har fått bred støtte av styret og det jobbes nå med utprøving av den digitale plattformen. Her skal vi invitere til online tilrettelagte kreative aktiviteter og konkurranser i en lukket Minecraft-verden. Aktivitetene vil følges opp av engasjert medlemmer av foreningen som er ansatt på Frambu. De som skal delta må fylle ut et påmeldingsskjema, og slippes inn/ut av våre administratorer. Vi tror dette blir stor stas og  håper her å kunne invitere til første konkurranse/aktivitet gjennom våre Facebooksider allerede på Sjeldendagen 28. februar.

Fjellcamp på Rondeheim

Stiftelsen Frambu arrangerer i samarbeid med Frambus venner en leir på fjellet for personer med sjeldne diagnoser. Leiren gjennomføres på Rondeheim – den Norske fjellskolen. Dette ligger på Høvringen i Rondane. Leiren er for deltakere mellom 18 og 40 år, som har en sjelden diagnose og er registrert som brukere på et av de nasjonale kompetansesentrene for sjeldne diagnoser.

På Fjellcamp får deltakerne møte andre i liknende situasjon og gjøre seg erfaringer med typiske aktiviteter knyttet til norsk fjellandskap og natur. Vår instruktører vil følge opp og tilrettelegge tur og friluftsaktiviteter i fjellheimen rundt Rondeheim. Typiske aktiviteter kan være klatring og turgåing i fjellet, hundekjøring, Zip – line over fossen, padling i kano, fiske i elven og sykkelturer. Deltakerne må ellers kunne delta på og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert aktivitetstilbud.

Gjennomføring forutsetter ekstern finansiering, og med søknader til blant andre Bufdir, Gjensidige stiftelsen og Sparebankstiftelsen forsøker vi å sikre en årlig finansiering til arrangementet. Gjennom medlemskontingenter og gaver til Frambus venner jobber vi ellers for en styrket finansiering av Fjellcampen. Dette slik at flest mulig får delta, og med mål om en så lav egenandel for deltakerne som mulig.

Informasjon om årets Fjellcamp legges ut på våre sider så fort vi er sikre på at vi har nødvendige midler til gjennomføring.