Hva er Fjellcamp?

Fjellcamp på Rondeheim

Stiftelsen Frambu arrangerer i samarbeid med Frambus venner en leir på fjellet for personer med sjeldne diagnoser. Leiren gjennomføres på Rondeheim – den Norske fjellskolen. Dette ligger på Høvringen i Rondane. Leiren er for deltakere mellom 20 og 60 år, som har en sjelden diagnose og er registrert som brukere på et av de nasjonale kompetansesentrene for sjeldne diagnoser.

På Fjellcamp får deltakerne møte andre i liknende situasjon og gjøre seg erfaringer med typiske aktiviteter knyttet til norsk fjellandskap og natur. Vår instruktører vil følge opp og tilrettelegge tur og friluftsaktiviteter i fjellheimen rundt Rondeheim. Typiske aktiviteter kan være klatring og turgåing i fjellet, hundekjøring, Zip – line over fossen, padling i kano, fiske i elven og sykkelturer. Deltakerne må ellers kunne delta på og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert aktivitetstilbud.

Gjennomføring forutsetter ekstern finansiering, og med søknader til blant andre Bufdir, Gjensidige stiftelsen og Sparebankstiftelsen forsøker vi å sikre en årlig finansiering til arrangementet. Gjennom medlemskontingenter og gaver til Frambus venner jobber vi ellers for en styrket finansiering av Fjellcampen. Dette slik at flest mulig får delta, og med mål om en så lav egenandel for deltakerne som mulig.

Informasjon om årets Fjellcamp legges ut på våre sider så fort vi er sikre på at vi har nødvendige midler til gjennomføring.