Dokumenter fra styret

Her finner du sentrale dokumenter fra styret i Frambus venner. Referater fra styremøter for inneværende år vil legges ut på denne siden (øvrige arkiveres). Foreningens årsberetninger gir en god oversikt over arbeidet i foreningen og vil bli liggende her, sammen med aktuelle regnskap, årshjul/aktivitetsplan og signerte protokoller.

 

Følgende er dokumenter knyttet til årsmøtet for 2022. Møtet ble avholdt digitalt 28. februar 2022;

Innkalling og agende til årsmøtet 2022

Regnskap Frambus venner 2021

Årsbereting for 2021 til årsmøtet

Årshjul og aktivitetsplan for 2022

Protokoll årsmøte 2022

Uavhengig revisors beretning

 

Her følger referater fra styremøter inneværende år;

Referat til styremøtet 24 januar 2022

 

Her følger dokumenter fra tidligere årsmøter i foreningen; 

Årsbereting for 2020 til årsmøte

Vedteker for Frambus venner – godkjent 15.09.21

Årsregnskap 2020_signert

Uavhengig revisors beretning_signert

Foreløpig årshjul og aktivitetsplan 2022

Signert protokoll Årsmøtet 2021

 

Årsbereting for 2019 til årsmøte

Regnskapsoversikt for Frambus venner 2019

Årshjul og aktivitetsplan 2021

Signert protokoll årsmøte 2020

 

Årsberetning til årsmøte 08.09.19

Regnskap 2018

Årshjul 2018 2019 og 2020 Frambus venner

Protokoll årsmøte 2019 Frambus venner (1)

 

Protokoll stiftelsesmøte Frambus venner mars 2018

Vedtekter Frambus venner godkjente 21 mars 2018

 

Registerutskrift enhetsregisteret

Oppdatert registerutskrift frivillighetsregisteret