Dokumenter fra styret

Her finner du sentrale dokumenter fra styret i Frambus venner. Referater fra styremøter for inneværende år vil legges ut på denne siden (øvrige arkiveres). Foreningens årsberetninger gir en god oversikt over arbeidet i foreningen og vil bli liggende her, sammen med aktuelle regnskap, årshjul/aktivitetsplan og signerte protokoller.

 

Her følger referater fra styremøter inneværende år;

Referat fra styremøtet 2 februar 2023

 

Følgende er dokumenter knyttet til årsmøtet for 2023. Møtet planlegges avholdt digitalt 20 februar 2023;

Innkalling og agende årsmøte 2023

Årsbereting for 2022 til årsmøtet

Årshjul og aktivitetsplan for 2023

Budsjettforslag for 2023

Årsregnskap 2022 Frambus venner

Uavhengig_revisors_beretning

Protokoll årsmøte 2023

 

Her følger dokumenter fra tidligere årsmøter i foreningen; 

2022

Regnskap Frambus venner 2021

Uavhengig revisors beretning

Årsbereting for 2021 til årsmøtet

Årshjul og aktivitetsplan for 2022

Protokoll årsmøte 2022

2021

Årsbereting for 2020 til årsmøte

Nye vedteker for Frambus venner – godkjent 15.09.21

Årsregnskap 2020_signert

Uavhengig revisors beretning_signert

Foreløpig årshjul og aktivitetsplan 2022

Signert protokoll Årsmøtet 2021

2020

Årsbereting for 2019 til årsmøte

Regnskapsoversikt for Frambus venner 2019

Årshjul og aktivitetsplan 2021

Signert protokoll årsmøte 2020

2019

Årsberetning til årsmøte 08.09.19

Regnskap 2018

Årshjul 2018 2019 og 2020 Frambus venner

Protokoll årsmøte 2019 Frambus venner (1)

2018

Protokoll stiftelsesmøte Frambus venner mars 2018

Vedtekter Frambus venner godkjente 21 mars 2018

 

Registerutskrift enhetsregisteret

Oppdatert registerutskrift frivillighetsregisteret